Select Page

Honda thu hồi Accord 6800 hybrid để chuyển đổi sang chế độ không an toàn 2
Honda thu hồi 6.786 ví dụ của 2014-2015 Accord hybrid cho một vấn đề mà có thể gây ra cho họ để đi vào chế độ Fail-an toàn. Không có báo cáo về thương tích, tai nạn, nhưng công ty đã nhận được 58 yêu cầu bảo hành về các vấn đề như của ngày 17 tháng chín năm 2015, Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ báo cáo.

Honda thu hồi Accord 6800 hybrid để chuyển đổi sang chế độ không an toàn 1

Do một vấn đề trong pin hybrid cảm biến điện áp di động của sedan, phần có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ biến tần pin và động cơ lai mạch. Khi điều này xảy ra, chiếc xe nhập EV chế độ không an toàn, mà tắt động cơ đốt trong và giới hạn tốc độ 40 dặm một giờ. Theo Honda, lai Accord có khoảng hai dặm phạm vi lái xe trong tình trạng này, và sau đó đã chững lại. Khi một sửa chữa, sản xuất ô tô có một bản cập nhật phần mềm để giữ cho các bộ cảm biến từ hiểu sai tiếng ồn điện.