Select Page

Honda tân trang động cơ F1 cho McLaren

Mọi thứ đã không được thông suốt cho Hoda kể từ khi trở để thể thức 1 (F1)  , và các hãng xe Nhật cho biết những thách thức đã được lớn hơn nó dự đoán. Nhưng sau khi thấy một mạnh mẽ hơn ở gần đây chặng đua hấp dẫn , Honda cho biết các vấn đề độ tin cậy của nó là đằng...